Quan sát bức tranh sau đây và cho biết bức tranh vẽ những gì?

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh sau đây và cho biết bức tranh vẽ những gì? (trang 145 sgk)

Bài làm:

Bức tranh trên vẽ: một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son đựng cẩn thận trong một chiếc lọ thủy tinh trong vắt. Ngoài ra, còn có một chú bé bằng đất và ông hòn Rấm.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận