Đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi: Cu Chắt có những đồ chơi gì?.....

Người đăng: Tech120 - Ngày: 08/11/2018

4. Luyện đọc

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Đọc thầm đoạn 1, 2 thay nhau hỏi và trả lời:

1. Cu Chắt có những đồ chơi gì?

2. Chúng khác nhau như thế nào?

3. Vì sao cu Chắt bỏ hai người bột vào cái lọ thủy tinh?

Đọc đoạn 3, 4 thảo luận, trả lời các câu hỏi:

4. Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì?

5. Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung?

  • Vì chú muốn thử xem có đúng là đất có thể nung trong lửa hay không
  • Vì chú sợ bị ông Hòn Rấm chê là nhát
  • Vì chú muốn được xông pha rèn luyện, làm nhiều việc có ích

6. Chi tiết “nung trong lửa” tượng trưng cho điều gì?

  • Sức nóng khủng khiếp
  • Được rèn luyện trong khó khăn, gian khổ
  • Được làm chín

Bài làm:

Đọc đoạn 1, 2 trả lời câu hỏi:

1. Chú Chắt có những trò chơi: Chàng kị sĩ cưỡi ngựa, nàng công chúa trong mái lầu và một chú bé bằng đất

2. Sự khác nhau giữa các đồ chơi là:

Chàng kị sĩ cưỡi ngựa và nàng công chúa được nặn từ bột, có màu sắc đẹp đẽ

Chú bé bằng đất được nặn từ đất sét do chính cu Chắt nặn.

3. Cu Chắt bỏ hai người bột vào lọ thủy tinh vì: Cu Choắt sợ đất sét từ chú bé Đất làm dơ hai người bột.

Đọc đoạn 3, 4 trả lời câu hỏi:

4. Chú bé đất nhờ quê nên tìm đường ra cánh đồng. Trên đường đi ra đồng chú gặp mưa bị ngấm nước nên rét. Vào bếp sươi ấm và bị nóng rát cả chân tay.

5. Chú bé đất quyết định trở thành chú đất nung vì:

Đáp án: c.  Vì chú muốn được xông pha rèn luyện, làm nhiều việc có ích

6. Chi tiết "nung trong lửa" tượng trưng cho điều:

Đáp án: b. được rèn luyện trong khó khăn, gian khổ.


Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận