Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong những đoạn trích

Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 1: Trang 142 SGK Ngữ văn 8 tập 1
Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong những đoạn trích
a. Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão xử với tôi như thế này vậy?”
b. Kết cục, anh chàng “ hầu cận ông lý” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.    
. “Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn ,tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hòa .
d. "Trước năm 1914, họ chỉ những tên da đen bẩn thỉu, những tên "An-nam- mít" bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui chơi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa "con yêu", những người bạn hiền của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa. Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cái danh hiệu tối cao là "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do"
e. Nguyễn Du đã thuật lại cảnh Hồ Tôn Hiến nghe đàn:
Nghe càng đắm, ngắm càng say
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình

Chỉ cái thứ "mặt sắt" mà "ngây vì tình" ấy quả không lấy gì làm đẹp.

Hướng dẫn giải:

Đoạn (a)

  • Dấu ngoặc kép đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp lời nói của nhân vật.
  • Lão Hạc tưởng tượng ra lời của con chó nói với mình.

Đoạn (b)

  • Dấu ngoặc kép đánh dấu ngữ có hàm ý mỉa mai.
  • một anh chàng được coi là "hậu cận ông lí" mà bị người đàn bà có con mọn túm lấy lẳng nhào ra thềm.

Đoạn (c): Dấu ngoặc kép dùng đánh dấu từ trích dẫn lời bà cô.
Đoạn (d)

  • Dấu ngoặc kép dùng đánh dấu những ngữ có ý mỉa mai: An- nam-mít, con yêu, bạn hiền, chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do.
  • Mỉa mai sự bịp bợm xảo trá của thực dân Pháp.

Đoạn (e)

  • Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ dẫn trực tiếp có hàm ý mỉa mai: mặt sắt, ngây vì tình. Nhằm mỉa mai bộ mặt đểu cáng của Hồ Tôn Hiến
Từ khóa tìm kiếm Google: câu 1 trang 142 văn 8 tập 1, trả lời câu 1 trang 142 văn 8 tập 1, gợi ý câu 1 trang 142 văn 8 tập 1, dấy ngoặc kép văn 8

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận