Giải câu 4 trang 99 toán 2 tập 2 VNEN

Câu 4: Trang 99 toán 2 VNEN

Trong hội trường của trường tiểu học Kim Đồng có 246 cái ghế, số bàn ít hơn số ghế là 122 cái. Hỏi trong hội trường có bao nhiêu cái bàn?

Bài làm:

Số bàn có trong hội trường của trường tiểu học Kim Đồng là:

      246 - 122 = 124 (cái)

            Đáp số: 124 cái

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận