Giải toán 2 VNEN bài 94: Em ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài 94: Em ôn tập về phép cộng và phép trừ, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 106. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 106 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

50 + 30 =       200 + 400 =       80 - 40 =        700 - 300 = 

40 + 20 =       400 + 300 =       70 - 50 =        900 - 600 =

Câu 2: Trang 106 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

47 + 25       52 + 28       15 + 67

71 - 35        96 - 38        82 - 24

372 + 225    371 - 251    647 - 24

Câu 3: Trang 106 toán 2 VNEN

Thùng thứ nhất chứa 250l nước, thùng thứ hai chứa 320l nước. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít nước?

Câu 4: Trang 107 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

125 + 472         371 - 250

527 + 52           863 - 453

Câu 5: Trang 107 toán 2 VNEN

Tìm $x$:

a. $x$ - 54 = 42        b. $x$ + 34 = 87       c. 74 - $x$ = 28

Câu 6: Trang 107 toán 2 VNEN

Cuộn dây điện màu xanh dài 325m, cuộn dây điện màu đỏ ngắn hơn cuộn dây điện màu xanh 115m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 107 toán 2 VNEN

Hoa nghĩ ra một số có ba chữ số, lấy số đó trừ đi 100 thì được 200. Em cho biết số bạn hoa nghĩ ra là số nào?


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 94, bài 94 ôn tập về phép cộng và phép trừ, giải bài ôn tập về phép công và phép trừ.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 52 ĐẾN 65

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 66 ĐẾN 80

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 81 ĐẾN 95

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 96 ĐẾN 100