Giải toán 2 VNEN bài 100: Em đã học được những gì?

Giải bài 100: Em đã học được những gì?, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 117. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 117 toán 2 VNEN

Viết số hoặc cách đọc số vào ô trống cho thích hợp:

Câu 2: Trang 117 toán 2 VNEN

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

786 ... 678        299 ... 312        1000 ... 900 + 90 + 9

545 ... 554        456 ... 465        500 + 70 + 1 ... 571

Câu 3: Trang 117 toán 2 VNEN

Tính:

4 x 9 =           3 x 6 =          5 x 8 = 

36 : 4 =         18 : 3 =          40 : 5 =  

Câu 4: Trang 117 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

71 + 29       46 - 38         537 - 215       789 - 72

Câu 5: Trang 118 toán 2 VNEN

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 6: Trang 118 toán 2 VNEN

Giải các bài toán sau:

a. Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 7dm, 13dm, 10dm. Tính chu vi hình tam giác đó.

b. Một cửa hàng buổi sáng bán được 650kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 120kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

c. Có 24 chiếc cốp được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy chiếc cốc?


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 100, bài 100 em học được những gì, giải bài em học được những gì

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 52 ĐẾN 65

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 66 ĐẾN 80

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 81 ĐẾN 95

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 96 ĐẾN 100