Giải toán 2 VNEN bài 98: Em ôn lại những gì đã học

Giải bài 98: Em ôn lại những gì đã học, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 113. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Các câu 1, 2, 3 và 4 các em học sinh thực hành với bạn trên lớp.

Câu 5: Trang 114 toán 2 VNEN

Số?

Câu 6: Trang 114 toán 2 VNEN

Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ chấm:

a. 205 ... 210        b. 661 .... 648                    c. 827 .... 800 + 27

d. 475 ... 467        e. 300 + 80 + 7 ... 378       g. 736 .... 600 + 46

Câu 7: Trang 114 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính: 

35 + 52         26 + 45                74 + 18

90 - 64         61 + 34                 85 - 58

Câu 8: Trang 115 toán 2 VNEN

Giải bài toán: Tính chu vi mảnh bìa hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là: 7dm, 8dm và 5dm.


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 98, bài 98 em ôn lại những gì đã học, giải bài em ôn lại những gì đã học.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 52 ĐẾN 65

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 66 ĐẾN 80

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 81 ĐẾN 95

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 96 ĐẾN 100