Giải toán 2 VNEN bài 86: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị


Giải bài 86: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 91. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 92 toán 2 VNEN

Viết (theo mẫu):

516 516 gồm 5 trăm 1 chục 6 đơn vị 516 = 500 + 10 + 6
879    
105    
520    
488    

Câu 2: Trang 92 toán 2 VNEN

Mỗi số 975; 731; 980; 632; 844; 505 được viết thành tổng nào?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 93 toán 2 VNEN

Một trang trại nuôi 3 trăm con gà, 8 chục con vịt và 9 con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà, vịt, bò?


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 86, bài 86 viết số thành tổng các trăm chục đơn vị, giải bài viết số thành tổng các trăm chục đơn vị

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận