Giải toán 2 VNEN bài 89: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000


Giải bài 89: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 98. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng": ôn lại phép trừ (không nhớ) các số có hai chữ số:

Ví dụ:

96 - 65 = 31          67 - 42 = 25

85 - 60 = 25         79 - 69 = 10

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Đặt tính và tính: 24 - 12;   37 - 30;    45 - 3

Trả lời:

3. Em đọc kĩ nội dung sau (trang 98 sgk)

4. Tương tự như trên, em hãy thực hiện các phép tính sau:

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 99 toán 2 VNEN

Tính:

Câu 2: trang 99 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

986 - 264        395 - 23         754 - 320       85 - 29

Câu 3: Trang 99 toán 2 VNEN

Tính nhẩm (theo mẫu):

a. 500 - 200 = 300

500 - 400 =        800 - 400 =          900 - 600 = 

600 - 300 =        800 - 500 =          700 - 500 = 

b. 1000 - 200 = 800

1000 - 300 =       1000 - 500 = 

Câu 4: Trang 99 toán 2 VNEN

Trong hội trường của trường tiểu học Kim Đồng có 246 cái ghế, số bàn ít hơn số ghế là 122 cái. Hỏi trong hội trường có bao nhiêu cái bàn?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 99 toán 2 VNEN

Em hỏi người lớn năm nay có bao nhiêu ngày rồi thực hiện các công việc sau:

a. Xem lịch và cho biết tháng 1 có bao nhiêu ngày?

b. Cho biết các tháng còn lại của năm nay có tất cả bao nhiêu ngày?


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 89, bài 89 phép trừ trong phạm vi 1000, giải bài phép trừ trong phạm vi 1000

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận