Giải toán 2 VNEN bài 95: Em ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải bài 95: Em ôn tập về phép nhân và phép chia, sách hướng dẫn học toán 2 tập 2 trang 107. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 108 toán 2 VNEN

Ôn tập bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5

Câu 2: Trang 108 toán 2 VNEN

Tính:

3 x 6 + 14 =         4 x 8 - 15 = 

24 : 4 + 28 =       15 : 5 x 7 = 

Câu 3: Trang 108 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

2 x 6 = 

4 x 5 = 

5 x 4 = 

5 x 7 = 

3 x 8 = 

4 x 3 =

18 : 3 =

12 : 2 =

16 : 4 =

36 : 4 =

25 : 5 =

27 : 3 =

Câu 4: Trang 108 toán 2 VNEN

Đã tô màu vào $\frac{1}{4}$ hình nào?

Câu 5: Trang 108 toán 2 VNEN

Tính:

5 x 7 + 18 =           5 x 8 - 15 =

28 : 4 x 6 =            18 : 3 - 6 = 

Câu 6: Trang 109 toán 2 VNEN

Tìm $x$:

a. $x$ : 5 = 4              b. $x$ x 3 = 18        c. 4 x $x$ = 32

Câu 7: Trang 109 toán 2 VNEN

a. Đội đồng diễn thể dục xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 4 bạn. Hỏi đội đồng diễn có bao nhiêu bạn?

b. Có 24 chiếc cốc chia đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy chiếc cốc?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 109 toán 2 VNEN

Một túi kẹo có 20 chiếc kẹo, An đem số kẹo đó chia đều cho tất cả mọi người trong nhà. Nhà An có bố, mẹ, chị và An. Hỏi mỗi người được chia bao nhiêu chiếc kẹo?


Từ khóa tìm kiếm google:

toán vnen lớp 2, giải toán vnen 2, toán vnen 2 bài 95, bài 95 em ôn tập về phép nhân và phép chia, giải bài em ôn tập về phép nhân và phép chia

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 52 ĐẾN 65

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 66 ĐẾN 80

 

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 81 ĐẾN 95

GIẢI VNEN TOÁN 2 TỪ BÀI 96 ĐẾN 100