Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 2 năm 2017 của trường THPT Lương Thế Vinh


Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 2 năm 2017 của trường THPT Lương Thế Vinh

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH LẦN 2

Ngày thi : 15 - 03- 2017

Thời gian làm bài : 150 phút ( Không kể thời gian phát đề ) 

Bài 1. ( 2điểm)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{15}(\sqrt{\frac{3}{5}}+\sqrt{\frac{5}{3}})$

b) $\sqrt{11+(\sqrt{3}+1)(1-\sqrt{3})}$

Bài 2. ( 1,5điểm)

Giải các phương trình sau:

a) $x^{3}-5x=0$

b) $\sqrt{x-1}=3$

Bài 3. (2điểm)

Cho hệ phương trình : $\left\{\begin{matrix}2x+my=5 & \\ 3x-y=0 & \end{matrix}\right.   (1)$

a) Giải hệ phương trình khi m = 0 .

b) Tìm giá trị của m để hệ (1) có nghiệm ( x; y) thoả mãn hệ thức: $x-y+\frac{m+1}{m-2}=-4$ .

Bài 4. ( 4,5điểm).

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AM=2R. Gọi H là trực tâm tam giác .

a) Chứng minh tứ giác BHCM là hình bình hành.

b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua AB. Chứng minh tứ giác AHBN nội tiếp được trong một đường tròn.

c) Gọi E là điểm đối xứng của M qua AC. Chứng minh ba điểm N,H,E thẳng hàng.

d) Giả sử AB =$R\sqrt{3}$ . Tính diện tích phần chung của đưòng tròn (O) và đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHBN.

Hết 

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận