Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 1 năm 2017 của trường THPT Cầu Giấy


Đây là một dạng đề thi vào 10 theo chương trình cơ bản, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức một cách tổng quát rõ ràng nhất. Chúc các bạn có một kỳ thi may mắn đạt kết quả cao !

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT Cầu Giấy Lần 1

Ngày thi : 25 - 02 - 2017

Thời gian làm bài : 150 phút ( Không kể thời gian phát đề ) 

Bài 1 : ( 2,5 điểm)

1. Rút gọn các biểu thức :

a) $M=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2}-(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{2}$

b) $P=\sqrt{(\sqrt{5}+1+\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-1})(\sqrt{5}-1)}$

2. Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng

y = 2x và đi qua điểm A( 1002;2009).

Bài 2 : ( 2,0 điểm)

Cho hàm số $y=x^{2}$  có đồ thị là Parabol (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m .

a)  Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

b)  Tính toạ độ giao điểm của (P) và (d) trong trường hợp m = 3.

Bài 3 :  ( 1,5 điểm).

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông nội tiếp đường tròn bán kính 6,5cm.Biết rằng hai cạnh góc vuông của tam giác hơn kém nhau 7cm .

Bài 4 : ( 4 điểm)

Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC}=45^{\circ}$ , các góc B và C đều nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tai D và E. Gọi H là giao điểm của CD và BE.

a. Chứng minh AE = BE.

b. Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp. Xác định tâm K của đường tròn của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE.

c. Chứng minh OE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.

d. Cho BC = 2a.Tính diện tích phân viên cung DE của đường tròn (O) theo a.  

 

 - - - - -  - - - - - - HẾT - - - - - - - - - -


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận