Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ? sgk vật lí 6 trang 82

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ?

Bài làm:

Để nhanh thu hoạch được muối thì tốc độ bay hơi của nước phải nhanh, muốn như thế thì nhiệt độ ngoài trời phải cao và có gió nhiều. Như vậy, khi trời có nắng nhiều và có gió nhiều thì nhanh thu hoạch được muối.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận