Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ? sgk vật lí 6 trang 82

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ?

Bài làm:

Chỉ hơ nóng một đĩa để đối chiếu với đĩa còn lại để từ đó kết luận được tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận