Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ? sgk vật lí 6 trang 82

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ?

Bài làm:

Phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió vì thí nghiệm là kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước nên cần giữ không có gió tác động 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận