Giải bài 26 vật lí 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ


Sự bay hơi và sự ngưng tụ là gì ? Để trả lời câu hỏi này, Tech12h xin chia sẻ bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ thuộc chương trình SGK lớp 6. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 26 vật lí 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I. Sự bay hơi

  • Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài

Trang 80 - sgk vật lí 6 

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? - sgk vật lí 6 trang 80

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây.

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Trang 81 - sgk vật lí 6 

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? - sgk vật lí 6 trang 81

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Trang 81 - sgk vật lí 6 

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? - sgk vật lí 6 trang 81

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Trang 81 - sgk vật lí 6 

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1)....thì tốc độ bay hơi càng (2).......

- Gió càng (3).....thì tốc độ bay hơi càng (4).......

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5).....thì tốc độ bay hơi càng (6)...

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ?

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ?

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ?

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ?

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá ?

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận