Thế nào là chuyển động tịnh tiến?

Câu 1: Trang 114 sgk vật lí 10

Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong?

Bài làm:

Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó.

VD: Những chiếc guồng của cọn nước có chuyển động tịnh tiến cong

    Ô tô đi trên đường thẳng là chuyển động tịnh tiến thẳng.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 1 trang 114 sgk vật lý 10, giải bài tập 1 trang 114 vật lí 10 , Lí 10 câu 1 trang 114, Câu 1 trang 114 bài 21:Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận