Giải bài tập sgk tiếng Anh 10 đầy đủ, chi tiết

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 10.


UNIT 3: PEOPLE'S BACKGROUND

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

UNIT 7: THE MASS MEDIA

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

UNIT 11: NATIONAL PARKS

UNIT 13: FILMS AND CINEMA

UNIT 15: CITIES