Giải vở bài tập toán 4 trang 44 bài 38: Luyện tập


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 38: Luyện tập vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 44. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải vở bài tập toán 4 trang 44 bài 38: Luyện tập

Bài 1: a. Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

b. Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Trả lời:

a. Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Hai lần số bé là: 73 – 29 = 44

Vậy số bé cần tìm là:  44 : 2 = 22

                         Đáp số: Số bé 22

b. Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Hai lần số lớn là: 95 + 47 = 142

Vậy số lớn cần tìm là: 142 : 2 = 71

                          Đáp số: Số lớn 71

Bài 2: Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Hai lần số mét vải màu các loại là: 360 + 40 = 400 (m)

Số mét vải màu các loại có trong cửa hàng là: 400 : 2 = 200 (m)

Số mét vải hoa có trong cửa hàng là: 200 – 40 = 160 (m)

                                                    Đáp số: Vải hoa 160m

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2 tấn 500kg = ………… kg                b. 3 giờ 10 phút = ………… phút

    2 yến 6kg = …………kg                        4 giờ 30 phút = ………… phút                  

    2 tạ 40kg = ………… kg                       1 giờ 5 phút = ………… phút

Trả lời:

a. 2 tấn 500kg = 2500 kg                b. 3 giờ 10 phút = 190 phút

    2 yến 6kg =  26 kg                          4 giờ 30 phút = 270 phút

    2 tạ 40kg = 240 kg                         1 giờ 5 phút = 65 phút


Từ khóa tìm kiếm google:

giải vở bài tập toán 4 tập 1, giải bài 38 toán 4 tập 1, luyện tập trang 44 VBT toán lớp 4, giải bài 38 trang 44 vở bài tập toán 4 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC