Giải vở bài tập toán 4 bài 26: Luyện tập trang 29


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 26: Luyện tập trang 29. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 29 - vbt toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

Trả lời:

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa.

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải.

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 200 mét vải trắng.

Câu 2: Trang 29 - vbt toán 4 tập 1

Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

a) Số ngày mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày    B. 15 ngày     C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là :

A. 92 ngày    B. 36 ngày    C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày      B. 15 ngày     C. 12 ngày

Trả lời:

a) Số ngày mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là: B. 15 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là : B. 36 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là: C. 12 ngày


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 26 vbt toán 4, luyện tập trang 29

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận