Giải vở bài tập toán 4 bài 31: Luyện tập trang 37


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 31: Luyện tập trang 37. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 37 - vbt toán 4 tập 1

Tính rồi thử lại :

Trả lời:

Câu 2: Trang 37 - vbt toán 4 tập 1

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai được ít hơn giờ thứ nhất 6280m. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Trả lời:

Tóm tắt:

Bài giải:

Giờ thứ hai ô tô chạy được là :

42640 - 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

42640 + 36360 = 79000 (m)

Đổi: 79 000m = 79km

Đáp số: 79km.

Câu 3: Trang 37 - vbt toán 4 tập 1

a) Vẽ theo mẫu:

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tịch 1$cm^{2}$( như hình dưới đây):

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu b là: ....

Trả lời:

a)

b)

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: 10$cm^{2}$

 

 


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 31 vbt toán 4, luyện tập trang 37

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận