Giải vở bài tập toán 4 bài 30: Phép trừ


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 30: Phép trừ. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 36 - vbt toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

62975 - 24138     39700 - 9216     100000 - 9898

..............................................................................

.............................................................................

Trả lời:

Câu 2: Trang 36 - vbt toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

  • Số lớn nhất có bốn chữ số là: ...
  • Số bé nhất có bốn chữ số là: ...
  • Hiệu của hai số này là: ...

Trả lời:

  • Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.
  • Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000.
  • Hiệu của hai số này là: 8999.

Câu 3: Trang 36 - vbt toán 4 tập 1

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632kg đường, ngày thứ hai bán được ít ngày thứ nhất 264kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường ?

Trả lời:

Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là :

2632 - 264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được là :

2632 + 2368 = 5000 (kg)

Đáp số : 5000kg.

Câu 4: Trang 36 - vbt toán 4 tập 1

a) Vẽ theo mẫu :

b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1$cm^{2}$ (như hình dưới đây).

Ta có diện tích hình cần vẽ là: ………………………

Trả lời:

a)

b)

Ta có diện tích hình cần vẽ là : 1 × 10 = 10$cm^{2}$.


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 30 vbt toán 4, phép trừ

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận