Giải vở bài tập toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 25: Biểu đồ (tiếp theo). Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 27 - vbt toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn … diệt được nhiều nhất và thôn … diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được … con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông … con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên … con chuột, đó là các thôn …

Trả lời:

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là các thôn Đoài, Thượng.

Câu 2: Trang 28 - vbt toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:

A. 4A     B. 5A

C. 5B     D. 4B

b) Số trồng được nhiều cây nhất là :

A. 2 cây       B. 5 cây

C. 10 cây     D. 17 cây

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây       B. 171 cây

C. 108 cây     D. 45 cây

Trả lời:

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là: B. 5A

b) Số trồng được nhiều cây nhất là: C. 10 cây

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là: B. 171 cây


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 25 vbt toán 4, biểu đồ (tiếp theo)

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận