Giải vở bài tập toán 4 bài 29: Phép cộng


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 29: Phép cộng. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trang 35 - vbt toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

2875 + 3219     46375 +25408       769564 + 40526

.................................................................................

.................................................................................

Trả lời:

Câu 2: Trang 35 - vbt toán 4 tập 1

Tìm $x$ :

a) $x$ - 425 = 625

b) $x$ - 103 = 99

Trả lời:

a) $x$ - 425 = 625

$x$ = 625 + 425

$x$ = 1050

b) $x$ - 103 = 99

$x$ = 99 + 103

$x$ = 202

Câu 3: Trang 35 - vbt toán 4 tập 1

Xã Yên Bình có 8 545 người, xã Yên Hòa có 9 628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

Trả lời:

Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

8545 + 9628 = 18 173 (người )

Đáp số: 18 173 người

Câu 4: Trang 35 - vbt toán 4 tập 1

Vẽ theo mẫu:

Trả lời:


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 29 vbt toán 4, phép cộng

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận