Giải vở bài tập toán 4 bài 28: Tự kiểm tra trang 33


Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 28: Tự kiểm tra trang 33. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt kết quả cao trong các bài thi.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trang 33 - vbt toán 4 tập 1

Số ‘‘ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư’’ viết là:

A. 3 000 000 25 000 674    

B. 3 000 000 25 674

C. 3 025 674    

D. 325 674

Trả lời:

Đáp án đúng là: C. 3 025 674

Câu 2: Trang 33 - vbt toán 4 tập 1

Số lớn nhất trong các số: 5698; 5968; 6589; 6859 là:

A. 5698      B. 5968

C. 6589      D. 6859

Trả lời:

Đáp án đúng là : D. 6859

Câu 3: Trang 33 - vbt toán 4 tập 1

Trong các số dưới đây, có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là:

A. 65 324        B. 56 834

C. 36 254        D. 425 634

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. 56 834

Câu 4: Trang 33 - vbt toán 4 tập 1

Cho biết: 8586 = 8000 + 500 + ... + 6. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 586         B. 180

C. 80           D. 58

Trả lời:

Đáp án đúng là: C. 80

Câu 5: Trang 33 - vbt toán 4 tập 1

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 4 tấn 85kg = … kg là :

A. 485        B. 4850

C. 4085      D. 4058

Trả lời:

Đáp án đúng là: C. 4085

Phần 2:

Câu 1: Trang 34 - vbt toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Năm 2010 đã trồng được: ...cây.

Năm 2011 đã trồng được: ... cây.

Năm 2012 đã trồng được: ... cây.

b) Năm ... nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Trả lời:

a) Năm 2010 đã trồng được: 400 cây.

Năm 2011 đã trồng được: 500 cây.

Năm 2012 đã trồng được: 600 cây.

b) Năm 2012 nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Câu 2: Trang 34 - vbt toán 4 tập 1

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45km, giờ thứ hai chạy được 54km, giờ thứ ba chạy được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Trả lời:

Quãng đường ô tô chạy trong 3 giờ:

45 + 54 + 48 = 147 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:

147 : 3 = 49 (km)

Đáp số: 49 km.


Từ khóa tìm kiếm google:

vbt toán 4 tập 1, giải bài 28 vbt toán 4, tự kiểm tra trang 33

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận