Giải bài Chính tả: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Tiếng Việt 3 trang 95

Người đăng: Thanh Thuỷ - Ngày: 21/03/2018

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - trang 95 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được tech12h hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 95 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe -viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (Từ đầu đến của mỗi một người yêu nước)

Câu 2: Trang 96 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn:

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác ...ĩ khuyên tôi mỗi …áng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng  …ung quanh thị …ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao? – Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …út mất 20 cân.

b) in hay inh?

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp m… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có t… không?

Tín hỏi:

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s… tham gia thôi.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) s hay x?

Giảm 20 cân

Một người to béo  kể với bạn:

-        

Tôi muốn gầy bớt đi, bác khuyên tôi mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị . Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

-        

Kết quả ra sao? – Người bạn hỏi.

-        

Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

b) in hay inh?

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

-Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

Tín hỏi:

-Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

-À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận