Cấu trúc so sánh kép

Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 08/06/2017

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc so sánh kép trong tiếng Anh. Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng hiệu quả trong quá trình làm bài và kiểm tra.

Cấu trúc so sánh kép

1. Cấu trúc

Với dạng so sánh kép (càng ... càng), chúng ta có thể vận dụng 2 cấu trúc dưới đây:

 • The + adj  + S + V + the + adj + S + V (Càng ... càng)

Ví dụ: 

  • The sooner you take your medicince, the better you will feel (Bạn uống thuốc càng sớm bao nhiêu, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn)
  • The hotter it is, the more miserable I feel (Trời càng nóng, tôi càng thấy khó chịu)
 • The more + S + V + the + adj/adv so sánh + S + V (Càng ... càng)

Ví dụ:

  • The more you study, the smarter you will become (Càng học, bạn càng thông minh hơn)
  • The more I look into your eyes, the more I love you (Càng nhìn vào mắt em, anh càng yêu em hơn)

2. Cách dùng

 • So sánh kép là loại so sánh với cấu trúc "Càng ... càng". Các tính từ hoặc phó từ so sánh được đặt lên đầu câu và đi kèm với "The".
 • Nếu ở cả 2 vế so sánh đều có chủ ngữ giả là 'It is' thì ta có thể bỏ chủ ngữ giả đi.

Ví dụ: The shorter (it is), the better (it is)

 • Nếu ở cả 2 vế so sánh đều dùng tobe thì có thể bỏ đi.

Ví dụ: The closer to the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is)

Giải thích kí hiệu => Xem thêm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Viết lại các câu sau theo gợi ý

Câu 1. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

Câu 2. The apartment is big. The rent is high.

->  The bigger ………………………………………………….

Câu 3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

Câu 4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

Câu 5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

Bài tập 2: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

 1. The more she study, the smarter she will become.
 2. The more I looks into your eyes, the more I love you.
 3. The bigger the apartment is, the high the rent is.
 4. The more difficult the games are, the excited the children are
 5. The more money he has, the most he wants to spend

Bài tập 3: Viết lại các câu 

 1. The shorter, the better -> It is ......
 2. The closer to the Earth’s pole, the greater the gravitational force -> The Earth's pole  ......
 3. The bigger they are, the faster they fall -> They are  ......
 4. The sooner you take your medicince, the better you will feel -> You ......

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận