Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp tất cả các vấn đề về ngữ pháp trong tiếng Anh. Mỗi vấn đề, mình đều trình bày ngắn gọn, súc tích, có ví dụ để các bạn hiểu. Hi vọng rằng, với các bài học trong phần này, các bạn sẽ nắm vững được ngữ pháp tiếng Anh.

Bài đăng mới

Cách phát âm "ed" trong tiếng Anh:
14:54 05/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
"ed" là đuôi của động từ quá khứ và động từ phân từ hai, hầu hết khi sử dụng các thì quá khứ, hoàn thành hay một số cấu trúc bị động chúng ta đều phải sử dụng động từ đuôi "ed".
Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh
16:41 03/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Trọng âm là một trong những mảng ngữ pháp quan trọng và phổ biến trong các bài kiểm tra hay các kỳ thi trong tiếng Anh.
Giới từ trong tiếng Anh (Preposition)
15:37 03/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Giới từ là một mảng từ vựng quan trọng trong tiếng Anh và có liên quan mật thiết đến nhiều mảng ngữ pháp khác.
Tiền tố trong tiếng Anh - Prefix
13:23 03/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Tiền tố là một phần quan trọng trong mảng từ loại (Word formation). bài viết giới thiệu các loại tiền tố thường gặp trong tiếng Anh cũng như phân biệt tiền tố với hình thức quan hệ trong tiếng Anh.
Cách phát âm "s", "es" trong tiếng Anh
11:57 03/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Cách phát âm thường được sử dụng trong các bài tập cũng như các bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm chọn từ. Dưới đây là một số quy tắc phát âm "s" và "es" trong tiếng Anh.
Ngữ pháp tiếng Anh tất cả các vấn đề từ A đến Z
16:22 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết tổng hợp toàn bộ các đề mục ngữ pháp tiếng Anh hữu dụng trong học tập cũng như làm bài kiểm tra để đạt được kết quả tốt.
Cách sử dụng các cấu trúc cầu khiến
16:52 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Câu cầu khiến là một ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh, dùng để nhờ vả, yêu cầu hay sai bảo ai đó làm gì. Ở bài viết này, hãy cùng tìm hiểu các cấu trúc và động từ dùng trong câu cầu khiến.
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II
15:59 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Cách chia động từ là một ngữ pháp khá khó trong phần ngữ pháp tiếng Anh bởi tính bất quy tắc của các trường hợp đặc biệt.
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I
15:42 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Cách chia động từ là một ngữ pháp khá khó trong phần ngữ pháp tiếng Anh bởi tính bất quy tắc của các trường hợp đặc biệt.
Cách sử dụng tobe used to và get used to
12:38 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Tobe used to và get used to là một trong các câu trúc rất hay gặp trong các bài tập cũng như bài kiểm tra tiếng Anh.
Cách sử dụng  As if và As though
11:14 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
As if, as though là một cụm từ nối được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh để giả định, đưa ra ý kiến cá nhân về một người hay sự vật nào đó.
Cách sử dụng long và (for) a long time, long after, long before, long ago.
10:23 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Các phó từ chỉ thời gian đi với "long" hầu hết đều chỉ một khoảng thời gian dài, nhưng khi đi vào từng loại câu hay ngữ cảnh lại sử dụng các cụm từ chứa "long" khác nhau.
Cách dùng a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of
09:41 01/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Lượng từ là một trong những loại từ phổ biến trong tiếng Anh để cho biết về số lượng của một danh từ.
Cách dùng các động từ đi kèm với cả to V và V-ing
16:29 30/06/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết giới thiệu các động từ đi kèm với cả to V và V-ing mang các ý nghĩa khác nhau khi sử dụng cũng như cách sử dụng để tránh nhầm lẫn trong các bài tập ngữ pháp tiếng Anh.

Pages