Trong các câu sau, câu nào là câu kể Ai là gì? Viết câu đó vào vở.

Người đăng: Tech120 - Ngày: 11/01/2019

A. Hoạt động thực hành

1. Giới thiệu sản phẩm

2. Thi giới thiệu sản phẩm trước lớp

3. Trong các câu sau, câu nào là câu kể Ai là gì? Viết câu đó vào vở.

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

  • Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu vừa tìm được
  • Trong câu trên, vị ngữ do những từ ngữ nào tạo thành?

Bài làm:

Trong các câu trên, câu kể Ai là gì? là: Em là cháu bác Tự

Gạch dưới bộ phận vị ngữ: Em là cháu bác Tự

Vị ngữ của câu trên do các từ ngữ tạo thành là: là cháu bác Tự

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận