Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để tìm hiểu về con người, đặc điểm của địa phương em

Người đăng: Tech120 - Ngày: 11/01/2019

C. Hoạt động ứng dụng

Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để tìm hiểu về con người, đặc điểm của địa phương em

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
  • Văn miếu Quốc Tử Giám là ngôi trường đại học đầu tiên của nước ta nằm ở Hà Nội.
  • Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học lớn của nước ta...

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận