Giải câu 4 trang 84 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 4: Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một con báo chạy được quãng đường 1080m trong 6 phút. Tính vận tốc chạy của con báo đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Con báo:

6 phút chạy : 1080m

1 phút chạy:    ?    m

Bài giải:

Vận tốc chạy của con báo đó trong một phút là:

   1080 : 6 = 180 (m/phút)

        Đáp số: 180 m/phút

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận