Giải VNEN toán 5 bài 91: Vận tốc


Giải bài 91: Vận tốc - Sách hướng dân học toán 5 tập 2 trang 81. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "tìm quãng đường đi được trong mỗi giờ"

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trả lời:

  • Một người đi xe máy đi được quãng đường 90km hết 3 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 30km
  • Một người đi xe đạp đi được quãng đường 60km hết 4 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 15km

Cách giải:

  • 3 giờ đi được 90 km => 1 giờ = 90 : 3 = 30 (km)
  • 4 giờ đi được 60km => 1 giờ = 60 : 4 = 15 (km)

2. Đọc kĩ nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian

Gọi vận tốc là V, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:     v = s : t

3. Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp:

Bài toán: Một người đi xe máy được quãng đường 160km hết 5 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy

Bài giải:

Vận tốc của người đi xe máy là:

160 : 5 = 32 (km/giờ)

Đáp số: 32 km/giờ

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Một tàu hỏa đi được quãng đường 180km hết 4 giờ. Vậy vận tốc của tàu hòa là 45 km/giờ

b. Con ong bay được quãng đường 10m trong 4 giây. Vận tốc của con ong là 2,5 m/giây

c. Con đà điểu chạy được quãng đường 3150m trong 3 phút. Vận tốc chạy của con đà điểu là 1050 m/phút

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 130km 200km 450m 62m
t 4 giờ 8 giờ 5 phút 4 giây
v 32,5km/giờ      

Câu 2: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Máy bay Bô-ing bay được quãng đường 2850km trong 3 giờ. Hãy tính vận tốc của máy bay?

Câu 3: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một người chạy 400m trong một phút 20 giây. Hãy tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây

Câu 4: Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một con báo chạy được quãng đường 1080m trong 6 phút. Tính vận tốc chạy của con báo đó?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm hiểu quãng đường, thời gian đi từ nhà đến trường và tính vận tốc đi từ nhà đến trường của em?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 91 vận tốc vnen toán 5 tập 2, vận tốc trang 81 vnen toán 5, bài 91 sách vnen toán 5 tập 2, giải sách vnen toán 5 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận