Giải câu 1 trang 84 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm hiểu quãng đường, thời gian đi từ nhà đến trường và tính vận tốc đi từ nhà đến trường của em?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Quãng đường từ nhà đến trường em dài 3km. Thời gian em đi hết quãng đường đó trong 30 phút. Hỏi vận tốc đi từ nhà đến trường của em là bao nhiêu (tính theo đơn vị đo m/phút)?

Bài giải:

Đổi: 3km = 3000m

Vận tốc của em đi từ nhà đến trường là:

   3000 : 30 = 100 (m/phút)

         Đáp số: 100 m/phút

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận