Cùng trao đổi với người thân về việc em cần làm gì để tự bảo vệ mình.

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng trao đổi với người thân về việc em cần làm gì để tự bảo vệ mình.

Bài làm:

Để tự bảo vệ mình, em cần:

  • Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.
  • Không nhận quà, nhận tiền, sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do.
  • Không đi nhờ xe người không quen.
  • Không để người lạ vào nhà khi chỉ có một mình.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận