Ngữ văn 9 | Soạn văn 9 | Bài soạn lớp 9 | Soạn bài môn văn lớp 9

Soạn văn lớp 9 đầy đủ. Cẩm nang soạn bài lớp 9. Để học tốt ngữ văn 9 . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 9 được hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Mời các em học sinh cùng tất cả ban đọc tham khảo. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 9 tech12h

NGỮ VĂN 9 - TẬP 1

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 11

BÀI 12

BÀI 13

BÀI 14

BÀI 15

BÀI 16

NGỮ VĂN 9 - TẬP 2

BÀI 18

BÀI 19

BÀI 20

BÀI 21

BÀI 22

BÀI 23

BÀI 24

Soạn bài: Sang thu
Soạn bài: Nói với con
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý
Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

BÀI 25

BÀI 26

BÀI 27

BÀI 28

BÀI 29

BÀI 30

BÀI 31


Giải các môn học khác