Giải vở bt toán 5 bài 128: Luyện tập Trang 57

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 01/03/2018

Dưới đây, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 5 bài: "luyện tập" trang 57. Hi vọng, thông qua các bài tập sgk và bài tập trong vở bài tập dưới đây sẽ giúp các con sẽ nắm bài tốt hơn và làm bài có hiệu quả hơn.

Giải vở bt toán 5 bài 128: Luyện tập - Trang 57

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 57 vở bài tập toán 5 tập 2

Tính:

Bài 2: Trang 57 - vở bài tập toán 5 tập 2

Tính:

Bài 3: Trang 58 vở bài tập toán 5 tập 2

Tính:

a. (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

b. 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

c. (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) ⨯ 5

d. (7 giờ - 6 giờ 15 phút) ⨯ 6

Bài 4: Trang 58 vở bài tập toán 5 tập 2

Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận