Giải vbt toán 5 tập 2 bài 132: Quãng đường Trang 63, 64

Người đăng: Lê Ngọc - Ngày: 12/03/2018

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 132: Quãng đường trong SBT toán 5 tập 2 trang 63, 64. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 63 vở bt toán 5 tập 2

Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

Hướng dẫn:

vận tốc = 46,5 km/giờ

thời gian = 3 giờ

Quãng đường = vận tốc x thời gian

=> Giải:

Quãng đường ô tô đã đi là:

          46,5 ⨯ 3 = 139,5 (km)

                       Đáp số: 139,5 km

Bài tập 2: Trang 64 vở bt toán 5 tập 2

Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.

Hướng dẫn:

vận tốc = 36km/giờ

thời gian = 1 giờ 45 phút

Quãng đường = vận tốc x thời gian

=> Giải: 

        1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là:

            36 ⨯ 1,75 = 63 (km)

                             Đáp số: 63 km

Bài tập 3: Trang 64 vở bt toán 5 tập 2

Vận tốc của một máy bay là 800 km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.

Hướng dẫn:

vận tốc = 800 km/giờ

thời gian = 2 giờ 15 phút

Quãng đường = vận tốc x thời gian

=> Giải: 

             2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường bay của máy bay là:

           800 ⨯ 2,25 = 1800 (km)

                          Đáp số: 1800km

Bài tập 4: Trang 64 vở bt toán 5 tập 2

Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

Hướng dẫn:

vận tốc = 42 km/giờ

thời gian = 17 giờ - 6 giờ 30 phút - 45 phút nghỉ ăn trưa

Quãng đường = vận tốc x thời gian

=> Giải: 

              45 phút = 0,75 giờ

Thời gian ô tô tới địa điểm trả hàng là:

             17 giờ - 6 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

                                                = 10,5 giờ

Thời gian thực ô tô đi là:

             10,5 giờ - 0,75 giờ = 9,75 giờ

Quãng đường ô tô đi được là:

             42 ⨯ 9,75 = 409,5 (km)

                              Đáp số: 409,5km


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận