Giải vbt toán 5 tập 2 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số - Trang 56, 57

Người đăng: Lê Ngọc - Ngày: 11/03/2018

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 127: Chia số đo thời gian cho một số trong SBT toán 5 tập 2 trang 56, 57. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 56 vở bt toán 5 tập 2

Tính (theo mẫu):

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số - Trang 56, 57

 

75 phút 40 giây : 5 =

78 phút 42 giây : 6 =

25,68 phút : 4 =

=> Giải:

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số - Trang 56, 57

Bài tập 2: Trang 56 vở bt toán 5 tập 2

Tính (theo mẫu):

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số - Trang 56, 57

7 giờ 27 phút : 3 =

18 giờ 55 phút : 5 =

25,8 giờ : 6 =

=> Giải:

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số - Trang 56, 57

Bài tập 3: Trang 57 vở bt toán 5 tập 2

Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm xong 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?

=> Giải:

Thời gian người đó làm được 6 sản phẩm là:

               11 - 8 = 3 (giờ)

Thời gian người đó làm được 1 sản phẩm là:

               3 : 6 = $\frac{1}{2}$ (giờ)

                               Đáp số: $\frac{1}{2}$ giờ

 

 

 

 

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận