Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Thực hành xem đồng hồ Trang 37,38


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Thực hành xem đồng hồ Trang 37,38 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 37 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 37 vbt toán 3 tập 2

Nối (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 38 vbt toán 3 tập 2

 Số ?

Chương trình " Vườn cổ tích"  kéo dài trong 30 phút. (11 giờ 30 phút - 11 giờ = 30 phút)

Bài tập 4: Trang 38 vbt toán 3 tập 2

Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

Hướng dẫn giải:

Sau 25 phút đồng hồ chỉ: 7 giờ + 25 phút = 7 giờ 25 phút.

Ta có kết quả như sau:


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận