Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 29


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 29 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

 Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Người ta đổ đều 1696l dầu vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:


Do mỗi thùng có số lít dầu như sau nên  số lít dầu có trong mỗi thùng là:

1696 : 8 = 212 (lít)

Đáp số: 212 lít dầu.

Bài tập 3: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Tìm x:

a) X × 4 = 2048

b) 5 × X = 3055

c) X × 6 = 4278

d) 7 × X = 5691

Hướng dẫn giải:

a)

X × 4 = 2048

X = 2048 : 4

X = 512

b)

5 × X = 3055

X = 3055 : 5

X = 611

c)

X × 6 = 4278

X = 4278 : 6

X = 713

d)

7 × X = 5691

X = 5691 : 7

X = 813

 

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận