Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Thực hành xem đồng hồ Trang 36


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Thực hành xem đồng hồ Trang 36 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 36 vbt toán 3 tập 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 36 vbt toán 3 tập 2

 Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 36 vbt toán 3 tập 2

Nối (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:
Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận