Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 35


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 35 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Mẫu:

II : hai                                         

Bốn : IV

V :                                               

Bảy :

VI :                                             

Tám :

IX :                                             

Mười

XI :                                             

Mười hai :

XX :                                             

Hai mươi mốt :

Hướng dẫn giải:

Ta có các số La Mã như sau:

V : năm                                               

Bảy : VII

VI : sáu                                               

Tám : VIII

IX : chín                                             

Mười : XX

XI : mười một                                     

Mười hai : XII

XX : hai mươi                                     

Hai mươi mốt : XXI

Bài tập 2: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Hướng dẫn giải:

19 giờ 20 phút thì kim phút chỉ vào số 4

4 giờ rưỡi thì kim phút chỉ vào số 6

10 giờ kém 25 phút thì kim phút chỉ vào số 7

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 3: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 35 vbt toán 3 tập 2

Có 3 que diêm xếp được số ba La Mã : 

Em hãy xếp lại 3 que diêm đó để được :

a) Số bốn La Mã

b) Số sáu La Mã

Hướng dẫn giải:

a)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận