Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( tiếp theo) Trang 27


Bài tập 1: Trang 27 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2 : Trang 27 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

1008 ⨯ 6

1006 ⨯ 8

1519 ⨯ 4

1705 ⨯ 5

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 27 vbt toán 3 tập 2

Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ?

Hướng dẫn giải:

Do các xe chở được số gạch như nhau nên 2 xe chở được số gạch là:

2715 x 2 = 5430 ( viên gạch)

Đáp số: 5430 viên gạch

Bài tập 4: Trang 27 vbt toán 3 tập 2

Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m.

Hướng dẫn giải:

 

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Công thức tính chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh x 4

Áp dụng ta có:

Chu vi khu đất hình vuông là:

1324 x 4 = 5296 ( m)

Đáp số: 5296 m

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận