Giải tiếng việt 4 VNEN


VNEN tiếng việt 4. Dưới đây là toàn bộ những bài học trong chương trình học thử nghiệm tiếng việt 4 VNEN. Gồm cả tập 1 và tập 2. Tech12h sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi cũng như bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu bài và học bài tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

VNEN TIẾNG VIỆT 4 - TẬP 1

CHỦ ĐIỂM: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

 
 

CHỦ ĐIỂM: MĂNG MỌC THẲNG

 
 

CHỦ ĐIỂM: TRÊN ĐỒI CÁNH ƯỚC MƠ

 
 

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

CHỦ ĐIỂM: CÓ CHÍ THÌ NÊN

 
 

CHỦ ĐIỂM: TIẾNG SÁO DIỀU

 
 
 

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

VNEN TIẾNG VIỆT 4 - TẬP 2

CHỦ ĐIỂM: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

 
 

CHỦ ĐIỂM: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

 
 

CHỦ ĐIỂM: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

 
 

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

CHỦ ĐIỂM: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

 
 

CHỦ ĐIỂM: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

 
 

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

 

 


Từ khóa tìm kiếm google:

Vnen tiếng việt 4, vnen 4 tiếng việt, soạn tiếng việt 4 giản lược, tiếng việt 4 vnen tập 1 và 2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận