Giải bài 39 hóa học 11: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon sgk trang 174


Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài 38 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon trang 174 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 39 hóa học 11: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon - sgk trang 174

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

 • Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử Hidro trong phân tử HC bằng 1 hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của HC, thường gọi tắt là dẫn xuất halogen.

VD: CH3Cl, ...

2. Phân loại

 • Dựa vào halogen: dẫn xuất clo, dẫn xuất brom,..
 • Dựa vào cấu tạo:
  • Dẫn xuất halogen no.
  • Dẫn xuất halogen không no.
 • Dựa vào bậc của dẫn xuất halogen: Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nguyên tử halogen

3. Đồng phân, danh pháp

Đồng phân: dẫn xuất halogen có 2 loại đồng phân

 • Đồng phân mạch C như HC
 • Đồng phân nhóm chức

Danh pháp

 • Tên gốc chức : Tên gốc HC + tên halogenua
 • Tên thay thế : Số chỉ vị trí halogen – tên halogen + tên mạch chính

II. Tính chất vật lí

 • Ở điều kiện thường một số chất có phân tử khối nhỏ ở trạng thái khí. Các chất khác đa số ở trạng thái lỏng và rắn.
 • Hầu như không tan trong nước.

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH

PTHH chung:

R-X + NaOH →(to) R-OH + NaX

2. Phản ứng tách hidro halogenua

HCH2-CH2Br + KOH →(to, ancol)  CH2=CH2 + KBr + H2O

IV - Ứng dụng

1. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ

 • Từ CH2=CH-Cl tổng hợp polivinnyl clorua dùng làm ống dẫn, vỏ bọc dây điện
 • Từ CH2=CCl-CH=CH2 dùng để sản xuất cao su cloropren.

2. Làm dung môi : CCl4

3. Các lĩnh vực khác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 177 sgk hóa 11

Gọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.

Câu 2: Trang 177 sgk hóa 11

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anlyl bromua; xiclohexyl clorua.

Câu 3: Trang 177 sgk hóa 11

Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây

 

Cl

Br

I

CH3X

-24

4

42

CH3CH2X

12

38

72

CH3CH2CH2X

47

71

102

CH3CH2CH2CH2X

78

102

131

 Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.


hh9e

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận