Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 1


Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 1, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ).  Số liền sau của 78998 là:

a- 78901                b- 78991                c- 78999           d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 3 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư              b- Thứ sáu                c- Thứ năm               d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 5dm = … cm:

a- 9500cm               b- 95cm                 c- 905cm                 d- 950cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 40 cm, cạnh của hình vuông là:

a- 14cm              b- 45cm              c- 10cm               d- 100cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35                b- 560                c- 7500               d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548               6732 – 4528                4635 x 6                6336 : 9
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a.X x 8 = 2864                                        

b. X : 5 = 1232

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

Hướng dẫn giải:

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c a d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a.

X x 8 = 2864                               
X = 2864 : 8 (0.25đ)                           
X = 358 (0.5đ)                                     

b.

X : 5 = 1232

X = 1232 x 5 (0.25đ)

X = 6160 (0.5đ)

Câu 3

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

12 x 9 = 108 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 108 m2 (0.25đ)

Câu 4

Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận