Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu 2: Trang 75 sgk Địa lí 9 

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Bài làm:

Đê ở đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng:

- Tránh được nguy cơ phá hoại của lũ lụt hàng năm do sông Hồng gây ra, đặc biệt vào mùa mưa bão.

- Làm cho diện tích đất phù sa của Đồng bằng sông Hồng không ngừng được mở rộng về phía biển.

- Làm cho địa bàn phân bố dân cư được phủ khắp châu thổ, làng mạc trù phú, dân cư đông đúc.

- Giúp cho nông nghiệp thâm canh, tăng vụ; công nghiệp, dịch vụ phát triển sôi động. Nhiều di tích lịch sử, giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể được lưu giữ và phát triển.

Từ khóa tìm kiếm Google: đồng bằng sông hồng, đê ở đồng bằng sông hồng, tầm quan trọng của đê sông hồng, Giải địa lí 9 câu 2 trang 75 sgk

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận