Quan sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng.

Trang 72 sgk Địa lí 9 

Quan sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng.

Bài làm:

- Các loại đất ở đồng bằng sông Hồng:

  • Đất Feralit
  • Đất lầy thụt
  • Đất phù sa
  • Đất mặn, đất phèn
  • Đất xám trên phù sa cổ

- Sự phân bố các loại đất ở đồng bằng sông Hồng:

  • Đất phù sa phân bố tập trung ở vùng trung tâm, là địa bàn thâm canh nông nghiệp, sản xuất chủ yếu lương thực, thực phẩm.
  • Đất mặn, đất phèn thụt phân bố ở vùng ven biển, được sử dụng để trồng cói và nuôi trồng thủy sản…
  • Đất lầy thụt phân bố ở các vùng trũng, tập trung ở phía nam đồng bằng được cải tạo để trồng lúa và nuôi thủy sản.
  • Đất Feralit và đất xám trên phù sa cổ phân bố ở vùng rìa phí bắc, phía tây và phía nam của đồng bằng có giá trị trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.
Từ khóa tìm kiếm Google: Các loại đất đồng bằng sông hồng, đất ở đồng bằng sông hồng, phân bố đất ở đồng bằng sông hồng.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận