Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Trang 73 sgk Địa lí 9 

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Bài làm:

Về thuận lợi:

  • Có nguồn lao động dồi dào thuận lợi để phát triển những ngành cần sử dụng nguồn lao động lớn.
  • Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ là lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Thị trường tiêu thụ tại chỗ lớn, kích thích nhiều ngành phát triển.

Về khó khăn:

  • Tình trạng thiếu việc làm
  • Trật tự ăn ninh xã hội ngày càng không đảm bảo
  • Gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như bảo hiểm, giáo dục, y tế…
Từ khóa tìm kiếm Google: đồng bằng sông hồng, thuận lợi dân số đồng bằng sông hồng, khó khăn dân số đồng bằng sông hồng, mật độ dân số đồng bằng sông hồng.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận