Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)


Khai thác, chế biến khoáng sản biển và giao thông vận tải biển cũng là những ngành kinh tế biển quan trọng ở nước ta. Để phát triển bền vững kinh tế biển, cần khai thác tổng hợp và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)

A. Kiến thức trọng tâm

3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

 • Biển nước ta có nhiều khoáng sản như: muối, ô xít titan, cát trắng, dầu mỏ, khí đốt…
 • Khai thác và chế biền khoáng sản biến (nhất là dầu khí) là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu ở nước ta.

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển

 • Đang phát triển mạnh cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới
 • Tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vụ với bên ngoài.

III. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo

a. Nguyên nhân:

 • Ô nhiễm môi trường biển
 • Đánh bắt và khai thác quá mức

b. Hậu quả:

 • Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển
 • Ảnh hưởng xấu đến du lịch biển.

2. Các phương hướng chính bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

 • Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu, đầu tư khai thác xa bờ.
 • Bảo vệ và trồng thêm rừng ngập mặn
 • Bảo vệ rạn san hô
 • Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
 • Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 38, 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảoMột số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận